Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Om projektet

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 52 kV luftledning mellan Gejmån och Hemavan i Storumans kommun, Västerbottens län Anledningen till den nya byggnationen är att den befintliga ledningen mellan Gejmån och Hemavan inte uppfyller myndigheternas funktionskrav och att det därmed behöver byggas en kompletterande ledning. Denna förstärkning är en del i en större nätförstärkning som Vattenfall Eldistribution planerar i Västerbottens inland.

Bild

Samråd

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd enligt ellagen. Vattenfall genomför nu samråd enligt 6 kap. 29–32 §§ miljöbalken för ett antal framtagna sträckningsalternativ. Samråd sker med länsstyrelse, kommun, enskilda som kan bli berörda, övriga statliga myndigheter, organisationer och allmänheten. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd tillsammans med ett samrådsmöte i Hemavan den 8 juni. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Samrådshandling med tillhörande bilagor finns att ladda ned från denna sida.
Önskas utskriven samrådshandling kan det beställas genom att kontakta Daniel Nordebo på e-post på daniel.nordebo@nektab.se.

Om frågor gällande projektet kontakta Daniel via e-post eller telefon (076 110 47 32).

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast fredag den 30 juni 2023. Synpunkterna skickas på e-post till daniel.nordebo@nektab.se eller på post till:

NEKTAB
Att: Daniel Nordebo
Flöjelbergsgatan 20c,
431 37 Mölndal

Sista dag för synpunkter

30 juni 2023

Kontaktperson

Daniel Nordebo

Telefon

076-110 47 32

Developer Tools


Cache options

Consumption options