Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Syftet är att förstärka sitt befintliga regionnät mellan Gråska och Senneby. Denna förstärkning uppnås genom ett en ny ledning byggs mellan de befintliga stationerna samtidigt som den befintliga ledningen fortsätter att vara en viktig del av nätet. Den befintliga ledningen byggdes på mitten av 70-talet och behoven och kundförväntningarna har ökat under de år som gått.

Karta över området

Samråd

Inför ansökan om tillstånd genomförs nu ett undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Öppet hus

För att besvara frågor och funderingar kring de föreslagna sträckningarna och samrådsunderlaget bjuder vi in till ett öppet hus som hålls i Hallstavik Folkets hus 31 maj 16:00-19:00.
På det öppna huset kommer det att finnas stationer som behandlar olika ämnen, t.ex. teknik, natur- och kulturmiljö samt ersättning. Detta innebär att ingen allmän presentation av projektet kommer att ske på plats. Därför ber vi er att ha läst igenom samrådsunderlaget innan det öppna huset. Dokument att ladda ner finns nedan.

Eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Peter Waldeck Tel: 031 - 17 22 05
e-post: peter.waldeck@nektab.se

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 30 juni 2023 till:
NEKTAB
Peter Waldeck
Flöjelbergsgatan 20 C
431 37 Mölndal

Eller på e-post peter.waldeck@nektab.se

Sista dag för synpunkter

30 juni 2023

Kontaktperson

Peter Waldeck

Telefon

031 - 17 22 05

Developer Tools


Cache options

Consumption options