Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Grebo

Kartbild över sträckning i Grebo

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för markförläggning av del av 132 kV ledning i Grebo samhälle i Åtvidabergs kommun, Östergötlands län. Vattenfall genomför nu skriftligt samråd enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken för ett antal framtagna sträckningsalternativ. Samrådet sker med länsstyrelsen, kommuner samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Synpunkter lämnas senaste den 15 mars 2019. Dessa skickas via e-post till caroline.enebrand-daun@poyry.com eller adressera brev till: Pöyry Sweden AB, att. Caroline Enebrand Daun, Box 1002, 405 21 Göteborg.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Caroline på telefon 070-226 80 43 eller e-post caroline.enebrand-daun@poyry.com.

Sista dag för synpunkter

15 mars 2019

Kontaktperson

Caroline Enebrand Daun

Telefon

070-226 80 43