Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Hedenlunda–Oxelösund

Karta över sträckningsförslag

Om Projektet

I och med att SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion kommer den gamla masugnen att bytas ut mot en så kallad ljusbågsugn. Det kommer att öka behovet av externproducerad energi och kräver därmed en utökad elanslutning. SSAB har därför inkommit till Vattenfall Eldistribution med en förfrågan om anslutning av ljusbågsugnen. Enligt ellagen är vi skyldiga att möjliggöra detta. Därför planerar vi nu att bygga två nya 130 kV-ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund. Den 7 oktober 2020 lämnade Vattenfall Eldistribution in ansökan om koncession för att möjliggöra anslutning av SSABs ljusbågsugn i Oxelösund. Den 12 oktober 2022 meddelade Energimarknadsinpektionen att de godkänt vår ansökan. 

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

 

Var är vi nu?

image3zpk.png

 

Aktuellt

Bemötanden skickade till mark- och miljödomstolen

Publicerat 2023-04-27

Tiden för bemötande av inkomna överklagande till mark- och miljödomstolen är nu avslutad och samtliga handlingar finns att ta del av hos mark- och miljödomstolen. Nästa steg innebär att mark- och miljödomstolen kallar Vattenfall Eldistribution och ombud till överklagande parter till sammanträde.

Arbete med avtal för att bygga ledning

Publicerat 2023-04-26

Innan vi kan börja bygga en ny ledning behöver vi säkerställa tillträde till marken där ledningen ska gå. Detta sker vanligtvis i överenskommelse mellan oss och berörda fastighetsägare genom undertecknande av markupplåtelseavtal, även kallat MUA.

Vattenfall Eldistribution arbetar nu med att ta fram MUA och kommer inom kort att skicka ut dessa avtal till berörda fastighetsägare.
Läs mer om markåtkomst och markupplåtelseavtal här.

Koncession överklagad till mark- och miljödomstolen

Publicerat 2023-01-30

Överklagandetiden har nu gått ut och Energimarknadsinspektionens beslut har överklagats till nästa juridiska instans, mark- och miljödomstolen. Frågor kring överklagandet hänsvisas till mark- och miljödomstolen i Nacka.

Vattenfall Eldistribution beviljas koncession för anslutningen av SSABs ljusbågsugn i Oxelösund

Publicerat 2022-10-12

Den 12 oktober 2022 meddelade Energimarknadsinspektionen att de beviljar Vattenfall Eldistribution koncession (tillstånd) för de elledningar som ska ansluta SSABs ljusbågsugn i Oxelösund. Arbetet går nu vidare med att planera för uppförandet av ledningarna. Läs mer här: Vattenfall Eldistribution beviljas koncession för anslutningen av SSABs ljusbågsugn i Oxelösund

Tidigare publicerat 

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Övriga frågor: hedenlundaoxelosund@vattenfall.com

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10

SSAB

För kontakt med kommunikatör på SSAB, vänligen kontakta sari.heikkinen@ssab.com

Läs mer hos Oxelösunds kommun

Läs mer om SSABs omställning till fossilfri produktion

Dokument att ladda ner