Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Samråd Heljestorp

Bakgrund

Befintliga ledningssträckningar går idag över fastighet som används för avfallsverksamhet. Ledningarna begränsar den yta som kan användas för deponi. För att möjliggöra att en större del av fastigheten kan utnyttjas som deponi utreds därför nu en flytt av ledningarna på sträckan som korsar fastigheten.

Samråd

Nu genomförs samråd för att sprida information om projektet och ge berörda och intresserade möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsunderlag finns tillgängligt att ladda ner längst ned på denna sida. 

 

Synpunkter lämnas senast 12 januari 2022 till ansvarig konsult Peter Waldeck :

via e-post: peter.waldeck@nektab.se

eller via post:

NEKTAB

Att Peter Waldeck

Flöjelbergsgatan 20 C

431 37 Mölndal

Sista dag för synpunkter

12 januari 2022

Kontaktperson

Peter Waldeck

Telefon

031 - 17 22 05

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag Heljestorp