Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

karta

 

Om projektet

Södermanlandsregionen växer med nya stadsdelar, lokal energiproduktion samt ny och växande industri i omställning. För att möjliggöra regionens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, behöver regionnätet byggas ut och förstärkas. Nu planeras förstärkning av regionnätet i Katrineholm och Flens kommuner, närmare bestämt mellan Laggarhult och Hedenlunda.

Projektet är uppdelat i två etapper. I ett första steg planeras en ny luftledning mellan industriområdet vid Finntorp-Lövåsen i Katrineholm och Speteby. I ett andra steg planeras en ny luftledning mellan Speteby och Hedenlunda.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Läs mer om tillståndsprocessen här

Var är vi nu?

 

Aktuellt

 

Koncessionsansökan inlämnad

Publicerat 2022-09-13

I augusti 2022 lämnade Vattenfall Eldistribution in en koncessionsansökan för en ny 130 kV-ledning mellan Speteby och Hedenlunda. Ansökan hanteras nu av Energimarknadsinspektionen (Ei). För att ta del av ansökan i sin helhet, kontakta Ei på registrator@ei.se. Samrådsunderlag och samrådsredogörelse för sträckan finns här: Speteby-Hedenlunda | Vattenfall Eldistribution

Publicerat 2022-04-28

I april 2022 lämnade Vattenfall Eldistribution in koncessionsansökan för en ny 130 kV-ledning mellan Katrineholm och Speteby. Ansökan hanteras nu av Energimarknadsinspektionen (Ei). För att ta del av ansökan i sin helhet, kontakta Ei på registrator@ei.se. Samrådsunderlag och samrådsredogörelse för sträckan finns här: Katrineholm-Speteby | Vattenfall Eldistribution

 

Natur- och kulturinventeringar

Publicerat 2021-09-27

På inrådan av Länsstyrelsen Södermanland kommer Vattenfall Eldistribution att genomföra naturvärdesinventeringar och kulturmiljöinventeringar. Naturvärdesinventeringen genomfördes under veckorna 33-35, 2021. Under veckorna 39-40, 2021 kommer inventeringspersonal från SAU (www.sau.se) kunna synas i kraftledningsgatan eller i dess närhet för att utföra kulturmiljöinventering. Inventerarna kommer att promenera över markerna utan att göra någon åverkan.

Läs mer om inventeringarna här

 

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelser för den planerade luftledningen, mellan industriområdet vid Finntorp-Lövåsen i Katrineholm och Speteby och mellan Speteby och Hedenlunda, finns tillgängliga för nedladdning på respektive samrådssida.

 

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Övriga frågor: katrineholmflen@vattenfall.com

Developer Tools


Cache options

Consumption options