Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

230420_Annonskarta Samråd.jpg

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

På sträckan Kolbotten-Lindhov ska två befintliga ledningar (en 220 kV ledning och en 70 kV ledning) ersättas av två nya 130 kV-ledningar. Mellan Lindhov och Tullinge villastad ska en 220 kV ledning ersättas av en 130 kV ledning och en befintlig 70 kV ledning avvecklas. För en kortare ledningssträcka vid Lindhov omfattar samrådet två olika sträckningsalternativ.

Samråd

Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådsunderlag finns att ladda ner längre ner på denna sida. Samrådsmaterial kan också beställas genom att kontakta Elsa Einarsson, sm-se-kolbottentullinge@sweco.se , Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Elsa Einarsson (073-2618735) eller Jenny Lundberg (073-8374608).

Öppet hus

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder till samrådsmöte i form av öppet hus. Du har då möjlighet att komma och träffa representanter för Vattenfall Eldistribution AB för att ställa frågor om projektet.

Tid: Onsdag den 7 juni 2023 kl. 16-20
Plats: Tumba bruksmuseum, Sven Palmes väg 2 i Tumba

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2023-06-22 till:
sm-se-kolbottentullinge@sweco.se

Alternativt:
Sweco Sverige AB
Att: Elsa Einarsson Hospitalsgatan 3B, 602 27 Norrköping.

Sista dag för synpunkter

2023-06-22

Kontaktperson

Elsa Einarsson

Telefon

073-261 87 35

Dokument att ladda ner