Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Långshyttan

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ombyggnation av befintlig 130 kV luftledning söder om sjön Lången, Hedemora kommun, Dalarnas län.

Vattenfall Eldistribution genomför nu ett skriftligt undersökningssamråd, som även uppfyller kraven på ett avgränsningssamråd, enligt 6 kap 23–25 §§ miljöbalken för två alternativa sträckningar. Samråd sker med länsstyrelse, kommun, enskilda som kan bli berörda, övriga statliga myndigheter, organisationer och allmänheten.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Sofia Feltbäck.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 1 maj 2022 till Sofia Feltbäck på e-post  eller via brev till Sofia Feltbäck, NEKTAB - Nordisk ElkraftTeknik AB, Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal.

Sista dag för synpunkter

1 maj 2022

Kontaktperson

Sofia Feltbäck

Telefon

031-172206