Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall
1 mars 2023 Sista dag för synpunkter
Thorun Berg, AFRY Kontaktperson
thorun.berg@afry.com E-postadress
070-247 82 55 Telefon

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options