Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Linghem-Bäckeby

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu ett samordnat undersökningssamråd och avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap. miljöbalken.

Detta samråd sker med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, närboende och allmänhet

Trafikverket planerar för en ny höghastighetsjärnväg (Ostlänken) mellan Järna och Linköping. Till följd av järnvägsutbyggnaden kommer Vattenfall Eldistribution AB:s befintliga 130 kV-ledning i konflikt med den planerade sträckningen av Ostlänken på sträckan mellan Linghem och Bäckeby. En ny ledningssträckning för befintlig luftledning måste därför lokaliseras för denna sträcka. För den planerade kraftledningen kommer Vattenfall Eldistribution AB att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd).

Samrådsmöten, öppna hus, kommer att hållas i Norsholms IF fritidsstuga, Norsholmsvägen 28 i Norsholm den 16/1 kl. 17-19:30 och i Törnevalla församlingshem (intill Törnevalla kyrka) den 17/1 kl. 17-19:30.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 15 februari 2019 till Rejlers Sverige AB, att: Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala, eller e-post: samrad@rejlers.se.

Önskas ytterligare information är ni välkomna att kontakta Fredrik Nystrand, samrad@rejlers.se eller 072-727 49 53.

Sista dag för synpunkter

15 februari 2019

Kontaktperson

Fredrik Nystrand

E-postadress

samrad@rejlers.se

Telefon

072-727 49 53