Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Mörby-Bällsta

Vattenfall Eldistribution AB genomför nu samråd enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken för framtagna sträckningsalternativ. Detta samråd sker med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, närboende och allmänhet.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas i Hjälmstaskolans matsal onsdagen den 14/11 mellan kl. 17:00-19:30. Öppet hus innebär att ni är välkommen den tid som passar er. På plats finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till företrädare för Vattenfall.

Samrådsyttranden ska vara oss tillhanda senast den 7 december 2018. Skicka dessa via e-post till peter.ogren@ramboll.se eller adressera brev till: Ramböll Sverige AB, att. Peter Ögren, Föreningsgatan 15 B, 981 32 Kiruna.

Om ytterligare information önskas är ni välkomna att kontakta Peter Ögren; peter.ogren@ramboll.se eller 010-615 25 91.

Sista dag för synpunkter

7 december 2018

Kontaktperson

Peter Ögren

Telefon

010-615 25 91

Dokument att ladda ner

Samrådshandlingar