Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Nynäshamn-Nynas raffinaderi

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV. En spänningshöjning innebär att man kan föra över mer energi i en och samma ledning.

Vattenfall har en befintlig 70 kV kraftledning från Nynäshamn till Nynas raffinaderi. Spänningshöjningen kan göras genom smärre åtgärder på befintlig ledning. Ledningen kommer att stå kvar i befintlig sträckning, med utbyte av vissa ledningskomponenter.

Samråd

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har Vattenfall valt att inte hålla några öppna samrådsmöten. Vi vill dock betona möjligheten att ta kontakt med oss vid eventuella frågor, stort som smått. Vi ska göra vårt bästa för att ge er all information ni behöver för att vara delaktiga i processen. Vi ser fram emot att höra från er!

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Jenny Wintzer (070-559 27 71) eller Henrik Hylén (076-865 30 94).

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2020-08-24 till:
SM_SE_nynashamn@sweco.se

Alternativt:
Sweco Energy AB
Att: Henrik Hylén
Box 340 44
100 26 Stockholm

Sista dag för synpunkter

24 augusti 2020

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag