Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Öby-Ängsberg

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga två nya 132 kV kraftledningar mellan planerad utbyggna av transformatorstation Stackbo och planerad ny transformastation Ängsberg. Dessa stationer krävs för att för att ansluta planerade energikrävande verksamheter vid Ersbo, Tuna och Stackbo. För att få bygga kraftledningarna krävs nätkoncession för linje (tillstånd)

Kraftledningarna är två av ett antal kraftledningar som planeras för anslutning av energikrävande verksamheter i närområdet. 

Placering av ny transformatorstation Ängsberg har flyttats sedan tidigare genomfört samråd under november och december 2019. Det innebär att planerade ledningar behöver förlängas för att ansluta till transformatorstationen och av den anledningen genomförs härmed ett kompletterande samråd för tillkommande delar. Samrådsunderlag för kompletteringen finns att ladda ned på denna sida.

Samråd enlig 6 kap miljöbalken

Inför tillståndsansökan genomförs samråd för att sprida och inhämta information samt ge berörda möjlighet att lämna synpunkter.

Samråd för planerade ledningar har genomförts under november och december 2019. Kompletterande samråd genomförs härmed för tillkommande sträckningar för planerade ledningar. Samrådsunderlag finns att ladda ned på denna sida. Här finns även det samrådsunderlag som legat till grund för genomfört samråd 2019. 

Samrådet genomförs skriftligen via brevutskick och annonsering. Vid frågor eller om du vill lämna synpunkter gör du det till nedanstående kontaktperson.

Öppet hus

Om ni har frågor eller synpunkter ber vi er att kontakta nedanstående person.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2020-08-18 till:

johanna.fransila@sweco.se

Alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Johanna Fransila
Box 676
802 50 GÄVLE

Sista dag för synpunkter

18 augusti 2020

Kontaktperson

Johanna Fransila, Sweco