Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Överby-Kungsängen

Bakgrund

Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen ökar. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet planerar Vattenfall Eldistribution att konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV.

Vattenfall Eldistribution har idag en 70 kV luftledning mellan stationerna Överby och Kungsängen. Planerad åtgärd innebär att 70 kV ledningen ska spänningshöjas till 130 kV.  

Stråkförslag

Samrådet omfattar två alternativa stråkförslag inom vilka ledningen kan lokaliseras. Alternativ A utgör förordat huvudalternativ och innebär i huvudsak en ombyggnation av befintlig 70 kV ledning till 130 kV i samma sträckning som idag.

Alternativ B innebär att en ny 130 kV luftledning byggs i en ny sträckning inom ett nytt stråkförslag. Vid ett genomförande av Alternativ B kommer den befintliga 70 kV ledningen att rivas när den nya 130 kV ledningen har tagits i drift.

Ståkförslag Överby-kungsängen.jpg

Inbjudan till samråd

Vattenfall Eldistribution inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Samrådet sker som ett skriftligt samråd kombinerat med två samrådsmöten (öppet hus). Samråds­underlag finns tillgängligt via länkarna nedan.

 

Välkommen till samrådsmöten (öppet hus) kl. 16-20:

Onsdag 16 mars: Kulturhuset Kungsängen, Stora scenen, Furuhällsplan 1, Kungsängen

Torsdag 17 mars: Ulvsättra bygdegård, Ulvsättravägen 6, Järfälla

 

Vid frågor gällande projektet, samt för beställning av samrådsmaterial, kontakta ansvariga konsulter Frida Tiger (076-854 78 10) eller Erik Sundqvist (072-450 50 46).

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2022-04-08 till:

overbykungsangen@sweco.se

Alternativt:
Sweco Sverige AB
Att: Erik Sundqvist
Box 214
701 44 Örebro

Sista dag för synpunkter

2022-04-08

Kontaktperson

Erik Sundqvist

Dokument att ladda ner