Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Sista dag för synpunkter

20 december 2019

Kontaktperson

Erik Sundqvist, Sweco

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options