Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Bild

Bakgrund

Behov av ny 130 kV ledning har uppstått i samband med att Eolus Vind AB utvecklar en vindpark i närheten av Siggebohyttan, ca 6 kilometer väster om Lindesberg. Ledningens syfte är att ansluta den planerade vindkraftparken till regionnätet och därmed leverera förnybar energi ut på elnätet. Planerad sträckning framgår av kartan nedan.

Samråd enligt 6 kap miljöbalken

Inför koncessionsansökan genomförs nu skriftligt samråd med särskilt berörda fastighetsägare, närboende samt myndigheter och övriga intressenter. Annonsering med information om samrådet kommer även meddelas via lokalpressen.

Detta samråd genomförs som ett undersökningssamråd vilket även fyller kriterierna för ett avgränsningssamråd.

Synpunkter och information som inkommer under samrådet kommer utgöra underlag för det fortsatta arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan.

Frågor eller synpunkter?

Skriftliga synpunkter lämnas senast torsdagen den 30 juni 2022.
Skicka ert yttrande till: e-post: thorun.berg@afry.com eller adress: Thorun Berg AFRY, P.O. Box 1551, 401 51 Göteborg

Har du frågor är du välkommen att kontakta Thorun Berg på tel. 070 247 82 55, alternativt Björn Sommarström på tel. 072 526 94 50, det går även bra att skicka mejl till ovan nämnd e-post.

 

Sista dag för synpunkter

30 juni 2022

Kontaktperson

Thorun Berg

Telefon

070-247 82 55

Developer Tools


Cache options

Consumption options