Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Aktuellt 

Örn- och allmän fågelinventering
2024-02-15

Under perioden 15 februari till senast 30 mars kommer vi att genomföra örn- och allmän fågelinventering i fält. Fältbesöken kommer att utföras spritt, där vi väljer ut lämpliga dagar för inventering (väderberoende).

Inventerarna kommer att stå på några platser i landskapet och inventera örnar och rovfåglar med tubkikare. Ingen åverkan på mark.

Öppet hus   
2024-01-30

Ett öppet hus med möjlighet att få information och ställa frågor genomfördes tisdagen den 30 januari kl. 16:00 - 20:00 på Skultuna Hotell & Konferens, Bruksgatan 6, Skultuna. 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: Camilla Winqvist Tel: 0771-78 00 00 alternativt genom
e-post: samrad@rejlers.se

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options