Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall
hedenlunda@sweco.se E-postadress

Dokument att ladda ner

Developer Tools


Cache options

Backend options

Consumption options