Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Uddevalla

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om nätkoncession för markförläggning för del av 40 kV luftledningen TL611 inom östra Uddevalla tätort i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Vattenfall genomför nu ett skriftligt undersökningssamråd enligt 6 kap miljöbalken, för två framtagna sträckningsalternativ. Samrådet sker med länsstyrelsen, kommun, samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Vi vill med aktuell annons informera om samrådet och bjuda in berörda att lämna synpunkter.

Synpunkter

Synpunkter lämnas senast den 16 november 2021. Dessa skickas via e-post till jill.markstrom@ramboll.se eller adressera brev till:
Ramboll Sverige AB
Dragarbrunnsgatan 78B,
753 20 Uppsala

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Jill på telefon eller via e-post jill.markstrom@ramboll.se

Sista dag för synpunkter

16 november 2021

Kontaktperson

Jill Markström

Telefon

073-201 44 62