Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vallentuna

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en areaförstärkning av en befintlig 77 kV markkabel, från befintlig kabelstolpe in till den befintliga transformatorstationen Vallentuna.

Inför koncessionsansökan för ledningen genomförs samråd enligt 6 kap miljöbalken. I bifogat samrådsunderlag presenteras information om ledningen samt de planerade åtgärderna.

Sista dag för synpunkter

2019-04-05

Kontaktperson

Jonathan Weck, Sweco Energy

Telefon

0722-14 07 24

Dokument att ladda ner

Samrådsunderlag 

Kartbild