Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Ladda ner översiktskarta

Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny ledning som ska ersätta den gamla ledningen mellan Harrsele, Floxen och Rundvik. För detta kommer Vattenfall Eldistribution att ansöka om nya koncessioner för 150 kV luftledningen i Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner. Vattenfall Eldistribution planerar även att bygga en ny 45 kV luftledning mellan Rundvik och Olofsfors i Nordmalings kommun och därmed ansöka om ny koncession för denna.

Den befintliga 150 kV luftledningen mellan Harrsele, Floxen och Rundvik är en central del för elförsörjningen i området, men är i behov av att ersättas. Syftet med en ny 45 kV luftledning mellan Rundvik och Olofsfors är att säkerhetsställa elförsörjningen till Nordmalings kommun.

För att få bygga, driftsätta eller utföra en betydlig ändring av en kraftledning krävs ett tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, enligt Ellagen. Till ansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Vattenfall Eldistribution bjuder härmed till samråd enligt 6 kap 24 och 30 §§ miljöbalken kring rubricerade ledningsstråk.

Samrådsmöte

Vattenfall Eldistribution hälsar välkommen till samrådsmöte för att informera om projekten och deras förutsedda miljöpåverkan, samt för att svara på frågor och motta synpunkter.

Datum: måndag 16 april 2018

Tid: kl. 18:00 – 20.00

Plats: Nordmalings församlingsgård (nedre våningen), Kungsvägen 46, Nordmaling

Kl. 18:00 hålls en kort presentation om projekten och vi bjuder på fika.

 

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast 27 april via e-post till jenny.lundberg@sweco.se eller skriftligen till: 

Jenny Lundberg, Sweco Environment AB, Skolgatan 2B, 891 33 Örnsköldsvik.

Ytterligare information eller svar på frågor angående ansökningarna lämnas av Jenny, tel. 0660-27 01 21, e-post: jenny.lundberg@sweco.se.

Samrådsunderlagen finns tillgängliga nedan.

Vid önskemål om karta över hur stråkalternativ ligger i förhållande till er fastighet, kontakta Jenny enligt ovanstående uppgifter. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Sista dag för synpunkter

27 april 2018

Kontaktperson

Jenny Lundberg

Telefon

0660-27 01 21

Developer Tools


Cache options

Consumption options