Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en 150 kV-luftledning invid befintlig ledningsgata mellan Vargfors, Grytfors, Bastusel i Norsjö och Malås kommuner i Norrbottens och Västerbottens län. Vattenfall Eldistribution planerar även att ansöka om koncession för en ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Slagnäs samt mellan Slagnäs och Arjeplog i Malå, Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner i Norrbottens och Västerbottens län.

Bakgrund

Under december 2017 – februari 2018 har Vattenfall Eldistribution genomfört samråd beträffande ersättningsledningar mellan Vargfors - Grytfors, Grytfors - Bastusel i 150 kV-utförande samt en ny 150 kV-ledning mellan Bastusel och Arjeplog.

Kravet på leveranssäkerhet och efterfrågan av mer kapacitet, mer elkraft i området, är inte möjligt att motsvara med dagens långa radiella ledningar mellan stationerna Vargfors och Arjeplog. För att lösa dessa utmaningar har Vattenfall Eldistribution därför för avsikt att förändra och förbättra nätstrukturen i området. Föreslagen lösning innebär att en ny ledning byggs från Bastusel till Arjeplog. Det innebär även att en ny regionnätsstation byggs i Slagnäs vilket även innebär stora förbättringar av landsbyggdnätet.

Då det i samrådet för ledningen mellan Bastusel och Arjeplog inkom många synpunkter, framförallt på sträckan mellan Slagnäs och Arjeplog, valde Vattenfall Eldistribution att dela upp ansökan i två delar och genomföra ytterligare samråd för de olika sträckorna. Samråd för sträckan mellan Bastusel och Slagnäs har genomförts i januari-mars 2019.

Fortsatt samråd

Fortsatt samråd för sträckan mellan Slagnäs och Arjeplog genomförs nu. Inget fysiskt samrådsmöte kommer äga rum, Vattenfall Eldistribution önskar sig skriftliga svar.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag 5 juni 2020 via e-post till jessica.raftsjolindberg@sweco.se eller skriftligen till: 

Jessica Raftsjö-Lindberg, Sweco Environment AB
Bangårdsgatan 4
834 34 Östersund

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta Jessica på telefon 072-588 50 58 eller e-post jessica.raftsjolindberg@sweco.se

Samrådsunderlaget finns tillgängligt nedan.

Vid önskemål om karta över hur utredningsalternativet ligger i förhållande till er fastighet, kontakta Jessica enligt ovanstående uppgifter. Vi skickar ut karta efter mottaget önskemål.

Sista dag för synpunkter

5 juni 2020

Kontaktperson

Jessica Raftsjö-Lindberg

Telefon

072-588 50 58

Developer Tools


Cache options

Consumption options