Här kan du läsa om kapacitetsutmaningen, begränsningarna som den skapar och lösningarna som vi arbetar med, både på lång och kort sikt.

Kapacitetsbristen skapar begränsningar

Utbyggnaden av det svenska elnätet har historiskt följt elbehovet hos hushåll och företag samt utbyggnaden av elproduktionen  i samhället. Anslutningar av nya bostads­områden och industrier har skett snabbt och utan problem. Idag ser omvärlden annorlunda ut. Det snabbt ökande behovet av el tillsammans med allt längre ledtider för tillstånd att bygga elnät gör att elnäten redan idag, inom vissa områden, är hårt ansträngda och nyanslutningar till elnäten tar längre tid.

 

I EU-projektet CoordiNet arbetar vi tillsammans med E.ON Energidistribution och Svenska Kraftnät. Det är ett projekt av flera som vi arbetar med för att lösa kapacitetsbristen i elnätet.

Läs om våra åtgärder

Frågor om kapacitetsbristen