Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Här kan du läsa om kapacitetsutmaningen, begränsningarna som den skapar och lösningarna som vi arbetar med, både på lång och kort sikt.

Kapacitetsbristen skapar begränsningar

Utbyggnaden av det svenska elnätet har historiskt följt elbehovet hos hushåll och företag samt utbyggnaden av elproduktionen  i samhället. Anslutningar av nya bostads­områden och industrier har skett snabbt och utan problem. Idag ser omvärlden annorlunda ut. Det snabbt ökande behovet av el tillsammans med allt längre ledtider för tillstånd att bygga elnät gör att elnäten redan idag, inom vissa områden, är hårt ansträngda och nyanslutningar till elnäten tar längre tid.

Hur fungerar en lokal flexibilitetsmarknad?

Energiomställningen och samhällets snabbt ökande elbehov ställer krav på investeringar och utbyggnad av elnäten som tar lång tid att bygga. Behovet är som störst i framförallt storstadsregionerna där det t ex kan uppstå flaskhalsar i elnätet under kalla vinterdagar. Då kan så kallade flexibilitetslösningar, flexibel användning av el,  hjälpa till här och nu.

Så här arbetar vi för att lösa kapacitetsbristen genom flexibilitetsmarknader

EU-projektet CoordiNet och FoU-projektet sthlmflex är två projekt med marknadsmässiga köp av flexibilitetstjänster på en flexibilitetsmarknad som vi tillsammans med andra arbetar med för att lösa kapacitetsbristen i elnätet.

Läs mer om Coordinet 

Läs mer om sthlmflex

Vanliga frågor om kapacitetsbristen