Regionnätsförstärkningar Luleå

Vattenfall Eldistribution bygger ut och förstärker regionnätet i Luleå. Här kan du läsa mer om de olika etapperna i projektet.

Om projektet

Luleå kommun växer - nya bostadsområden växer fram och flera verksamhetsetableringar planeras i regionen. I takt med det ökar också behovet av el. För att möjliggöra kommunens tillväxt och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, planerar Vattenfall Eldistribution att bygga ut och förstärka regionnätet i området. Arbetet kommer att ske i flera steg.

 

Lerbäcken–Hertsöfältet

I ett första steg planerar Vattenfall Eldistribution en 150 kV-ledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet. 

I april 2022 meddelade Energimarknadsinspektionen att Vattenfall Eldistribution beviljats tillstånd för ledningen. Nu inleder vi arbetet med detaljprojektering och de rättigheter som är kopplat till ledningen. Sedan kan entreprenad påbörjas. Ledningen planeras att vara i drift 2024/2025.

Lerbäcken_hertsön luleå kommun_v2.jpg

 

Svartbyn–Hertsöfältet

I nästa etapp planerar vi att bygga två nya 150 kV-kraftledningar mellan Svartbyn i Bodens kommun och Hertsöfältet i Luleå kommun. Ledningarna syftar dels till att förstärka regionnätet i området och öka överföringskapaciteten till Luleå tätort, dels till att möjliggöra etablering av energikrävande industrietableringar i Luleå. De planerade ledningarna sträcker sig mellan den befintliga transformatorstationen Svartbyn, cirka 6,5 kilometer sydost om Boden, och en ny transformatorstation på Hertsöfältet, östra Luleå. Ledningarna bedöms bli cirka 38-39 kilometer långa.

Samråd för sträckan Svartbyn-Hertsöfältet är avslutat. Läs mer om samrådet här: Svartbyn-Hertsöfältet

Ansökan om koncession/tillstånd för ledningarna mellan Svartbyn–Hertsöfältet planeras att lämnas in till Energimarknadsinspektionen under 2022.

Karta-Svartbyn-Hertsöfältet.jpg

 

 

Var är vi nu?

imagee05qo.png

 

Kontakt

Vattenfall Eldistribution

Projektledare: Victor Andersson

Projektkommunikatör: Elin Eriksson

E-post: regionnatsforstarkningarlulea@vattenfall.com

Mediefrågor: Vattenfall Eldistributions pressjour, tel. 08-739 50 10